Udbygning af Flyvestation Skrydstrup, overtagelsesforretning den 22. marts 2022

 

OVERTAGELSESFORRETNING

 

Med henblik på udbygning af Flyvestation Skrydstrup vil der efter reglerne i bekendtgørelse nr. 939 af 22. juni 2020 blive afholdt en overtagelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 22. MARTS 2022

 

Forretningen begynder kl. 10.15 ud for ejendommen beliggende Vismarlundvej 5, 6500 Vojens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 11 under løbenumrene 52 og 53.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ud for ejendommen beliggende Knagsledvej 24, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 11 under løbenummer 50.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen beliggende Vojensvej 5, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 11 under løbenummer 49.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 ud for ejendommen beliggende Uldalvej 12, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 11 under løbenummer 51.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil overtagelsens omfang blive påvist.

 

Møde om overtagelsessummen forventes i videst muligt omfang færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen vil fra og med den 22. februar 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Haderslev Kommune.

 

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 8. februar 2022

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk