Udbygning af Flyvestation Skrydstrup, overtagelsesforretning den 9. januar 2024

 

OVERTAGELSESFORRETNING

 

Med henblik på udbygning af Flyvestation Skrydstrup vil der efter reglerne i bekendtgørelse nr. 939 af 22. juni 2020 blive afholdt en overtagelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 9. JANUAR 2024

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Jernhytvej 50, 6500 Vojens og omfatter ejendommen, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenummeret 64.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.20 på Jernhytvej 48, 6500 Vojens og omfatter ejendommen, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenummeret 63.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 på Ribevej 84, 6500 Vojens og omfatter ejendommene, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 62, 62A, 62B og 62C.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil overtagelsens omfang blive påvist.

 

Møde om overtagelsessummen forventes i videst muligt omfang færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen vil fra og med den 12. december 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice Haderslev Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 28. november 2023.

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk