Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, besigtigelsesforretningen den 19. april 2022